1.2. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

  • tworzenie aplikacji w języku Python,

  • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,

  • tworzenie klas i obiektów,

  • modularyzacja oprogramowania,

  • użycie wywołań biblioteki standardowej,

  • tworzenie testów do pisanych funkcji,

  • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

  • dobre praktyki i standardy kodowania.