2.1. FTP

2.1.1. Connect to FTP Server (insecure)

Code 2.51. Connect to FTP Server (insecure)
from ftplib import FTP


FTP_HOST = 'ftp.pureftpd.org'
FTP_USER = 'anonymous'
FTP_PASS = ''


with FTP(host=FTP_HOST, user=FTP_USER, passwd=FTP_PASS, timeout=30) as ftp:
  ftp.dir()

# drwxr-xr-x  18 1000    1008       1024 Jul 21 2016 .
# drwxr-xr-x  18 1000    1008       1024 Jul 21 2016 ..
# lrwxr-xr-x  1 1000    20         20 Jun 20 2011 6jack -> pure-ftpd/misc/6jack
# lrwxr-xr-x  1 1000    1008        12 Feb 24 2012 OpenBSD -> misc/OpenBSD
# drwxr-xr-x  2 1000    1008       512 Feb 10 2015 antilink
# lrwxr-xr-x  1 0     1008        24 Feb 1 2006 blogbench -> pure-ftpd/misc/blogbench
# lrwxr-xr-x  1 0     1008        21 Feb 1 2006 bsdcam -> pure-ftpd/misc/bsdcam
# ...

2.1.2. Connect to FTP Server (secure)

Code 2.52. Connect to FTP Server (secure)
from ftplib import FTP_TLS


FTP_HOST = 'ftp.us.debian.org'
FTP_USER = 'anonymous'
FTP_PASS = ''


with FTP_TLS(host=FTP_HOST, user=FTP_USER, passwd=FTP_PASS, timeout=30) as ftps:
  ftps.dir()

# drwxr-xr-x  18 1000    1008       1024 Jul 21 2016 .
# drwxr-xr-x  18 1000    1008       1024 Jul 21 2016 ..
# lrwxr-xr-x  1 1000    20         20 Jun 20 2011 6jack -> pure-ftpd/misc/6jack
# lrwxr-xr-x  1 1000    1008        12 Feb 24 2012 OpenBSD -> misc/OpenBSD
# drwxr-xr-x  2 1000    1008       512 Feb 10 2015 antilink
# lrwxr-xr-x  1 0     1008        24 Feb 1 2006 blogbench -> pure-ftpd/misc/blogbench
# lrwxr-xr-x  1 0     1008        21 Feb 1 2006 bsdcam -> pure-ftpd/misc/bsdcam
# ...

2.1.3. Download file

Code 2.53. Download file from FTP Server
from ftplib import FTP


FTP_HOST = 'ftp.us.debian.org'
FTP_USER = 'anonymous'
FTP_PASS = ''


with FTP(host=FTP_HOST, user=FTP_USER, passwd=FTP_PASS, timeout=30) as ftp:
  ftp.cwd('debian') # change into "debian" directory

  ftp.dir() # list directory contents
  # drwxr-xr-x  9 ftp   ftp     4096 Nov 06 21:00 debian
  # drwxr-xr-x  9 ftp   ftp     4096 Nov 06 13:57 debian-archive
  # drwxr-sr-x  5 ftp   ftp     4096 Mar 13 2016 debian-backports
  # drwxr-xr-x  2 ftp   ftp     4096 Jun 22 2015 stats

  with open('README', mode='wb') as file:
    ftp.retrbinary('RETR README', file.write)
    # '226 Transfer complete.'

2.1.4. Methods

Table 2.6. FTP Methods

Method

Arguments

Description

FTP.connect()

host='', port=0, timeout=None, source_address=None

Connect to the given host and port. The default port number is 21, as specified by the FTP protocol specification

FTP.login()

user='anonymous', passwd='', acct=''

Log in as the given user

FTP.abort()

Abort a file transfer that is in progress

FTP.sendcmd()

cmd

Send a simple command string to the server and return the response string

FTP.retrbinary()

cmd, callback, blocksize=8192, rest=None

Retrieve a file in binary transfer mode

FTP.retrlines()

cmd, callback=None

Retrieve a file or directory listing in ASCII transfer mode

FTP.set_pasv()

val

Enable 'passive' mode if val is true, otherwise disable passive mode

FTP.storbinary()

cmd, fp, blocksize=8192, callback=None, rest=None

Store a file in binary transfer mode

FTP.storlines()

cmd, fp, callback=None

Store a file in ASCII transfer mode

FTP.dir()

argument[, ...]

Produce a directory listing as returned by the LIST command, printing it to standard output

FTP.rename()

old_name, new_name

Rename file

FTP.delete()

filename

Remove the file

FTP.cwd()

pathname

Set the current directory on the server

FTP.mkd()

pathname

Create a new directory on the server

FTP.pwd()

Return the pathname of the current directory on the server

FTP.rmd()

dirname

Remove the directory named dirname on the server

FTP.size()

filename

Request the size of the file named filename on the server

2.1.5. Assignments

2.1.5.1. FTP Download

 • Assignment: FTP Download

 • Complexity: easy

 • Lines of code: 20 lines

 • Time: 21 min

English:
TODO: English Translation

Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Stwórz na swoim komputerze plik o nazwie imie-nazwisko.txt, gdzie:

  1. zamiast imie wpisz swoje imię

  2. zamiast nazwisko wpisz swoje nazwisko

 2. Do pliku wklej treść tekstu PEP 20 -- The Zen of Python (wynik polecenia import this)

 3. Połącz się z serwerem podanym przez prowadzącego

 4. Pobierz plik README.txt z głównego folderu

 5. Do katalogu files uploaduj plik imie-nazwisko.txt

 6. Skorzystaj z Context Managera do połączenia

 7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

2.1.5.2. FTP Upload

 • Assignment: FTP Upload

 • Complexity: easy

 • Lines of code: 20 lines

 • Time: 21 min

English:
TODO: English Translation

Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Pobierz na swój komputer plik https://python3.info/_static/favicon.png

 2. Nazwij plik imie-nazwisko.png, gdzie:

  1. zamiast imie wpisz swoje imię

  2. zamiast nazwisko wpisz swoje nazwisko

 3. Połącz się z serwerem podanym przez prowadzącego

 4. Do katalogu img uploaduj plik pobrany w poprzednim kroku

 5. Skorzystaj z Context Managera do połączenia

 6. Przesyłanie danych ma odbywać się w trybie binarnym

 7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść