7.14. Decorator Stdlib Functools

7.14.1. Wraps

 • from functools import wraps

 • @wraps(func)

Without Wraps:

>>> def mydecorator(func):
...   def wrapper(*args, **kwargs):
...     """wrapper docstring"""
...     return func(*args, **kwargs)
...   return wrapper
>>>
>>>
>>> @mydecorator
... def myfunction(x):
...   """myfunction docstring"""
...   print(x)
>>>
>>>
>>> print(myfunction.__name__)
wrapper
>>>
>>> print(myfunction.__doc__)
wrapper docstring

With Wraps:

>>> from functools import wraps
>>>
>>>
>>> def mydecorator(func):
...   @wraps(func)
...   def wrapper(*args, **kwargs):
...     """wrapper docstring"""
...     return func(*args, **kwargs)
...   return wrapper
>>>
>>>
>>> @mydecorator
... def myfunction(x):
...   """myfunction docstring"""
...   print(x)
>>>
>>>
>>> print(myfunction.__name__)
myfunction
>>>
>>> print(myfunction.__doc__)
myfunction docstring

7.14.2. Cached Property

 • from functools import cached_property

 • @cached_property(method)

>>> import statistics
>>> from functools import cached_property
>>>
>>>
>>> class Iris:
...   def __init__(self, *args):
...     self._measurements = args
...
...   @cached_property
...   def mean(self):
...     return statistics.mean(self._measurements)
...
...   @cached_property
...   def stdev(self):
...     return statistics.stdev(self._measurements)
>>>
>>>
>>> flower = Iris(5.1, 3.5, 1.4, 0.2)
>>>
>>> flower.stdev
2.1794494717703365
>>>
>>> flower.mean
2.55

7.14.3. LRU (least recently used) cache

 • from functools import lru_cache

 • @lru_cache(maxsize=None)

>>> from functools import lru_cache
>>>
>>>
>>> @lru_cache(maxsize=None)
... def fib(n):
...   if n < 2:
...     return n
...   return fib(n-1) + fib(n-2)
>>>
>>>
>>> [fib(n) for n in range(16)]
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610]
>>>
>>> fib.cache_info()
CacheInfo(hits=28, misses=16, maxsize=None, currsize=16)

7.14.4. Assignments

"""
* Assignment: Decorator Functools Func
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 2 min

English:
  1. Use `functools.wraps` in correct place
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj `functools.wraps` w odpowiednim miejscu
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(mydecorator), \
  'Create mydecorator() function'

  >>> assert isfunction(mydecorator(lambda: ...)), \
  'mydecorator() should take function as an argument'

  >>> @mydecorator
  ... def hello():
  ...   '''Hello Docstring'''

  >>> hello.__name__
  'hello'
  >>> hello.__doc__
  'Hello Docstring'
"""

from functools import wraps


# type: Callable[[Callable], Callable]
def mydecorator(func):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    return func(*args, **kwargs)

  return wrapper


"""
* Assignment: Decorator Functools Args
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 2 min

English:
  1. Use `functools.wraps` in correct place
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj `functools.wraps` w odpowiednim miejscu
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(mydecorator), \
  'Create mydecorator() function'

  >>> assert isfunction(mydecorator(True)), \
  'mydecorator() should take one positional argument'

  >>> assert isfunction(mydecorator(happy=True)), \
  'mydecorator() should take one keyword argument'

  >>> assert isfunction(mydecorator(happy=True)(lambda: ...)), \
  'The result of mydecorator() should take function as an argument'

  >>> @mydecorator(happy=False)
  ... def hello():
  ...   '''Hello Docstring'''
  >>> hello.__name__
  'hello'
  >>> hello.__doc__
  'Hello Docstring'
"""

from functools import wraps


# type: Callable[[bool], Callable]
def mydecorator(happy=True):
  def decorator(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
      return func(*args, **kwargs)

    return wrapper

  return decorator


"""
* Assignment: Decorator Functools Cls
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Modify code to restore docstring and name from decorated class
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zmodyfikuj kod aby przywrócić docstring oraz nazwę z dekorowanej klasy
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction, isclass

  >>> assert isfunction(mydecorator), \
  'Create mydecorator() function'

  >>> assert mydecorator(object), \
  'mydecorator() should take class as an argument'

  >>> assert isclass(mydecorator(object)), \
  'The result of mydecorator() should be a class'

  >>> @mydecorator
  ... class Hello:
  ...   '''Hello Docstring'''
  >>> hello = Hello()
  >>> hello.__name__
  'Hello'
  >>> hello.__doc__
  'Hello Docstring'
"""


# type: Callable[[Type], Type]
def mydecorator(cls):
  class Wrapper(cls):
    pass

  return Wrapper