1.2. Program

 1. Biblioteki używane w analizie numerycznej i Data Science

  • Scipy: wprowadzenie do ekosystemu narzędzi

  • Jupyter: instalacja, uruchamianie, korzystanie, latex, zaawansowane opcje

  • Markdown: krótkie wprowadzenie do składni i możliwości

 2. (opcjonalnie) Python i wprowadzenie do programowania

  • Składnia: komentarze, docstring, doctest, zmienne, print

  • Typy: int, float, str, bool, None

  • Sekwencje: tuple, list, set, zagnieżdżone struktury danych

  • Mapy: dict

  • Operatory: numeryczne, logiczne

  • Konstrukcje warunkowe: if, else, elif

  • Pętle: for, while, comprehensions

  • Instrukcje przepływu: exception, pliki, rozpakowywanie

  • Funkcje: zwracanie wartości, argumenty pozycyjne, nazwane, wymagane, domyślne, args, kwargs

  • Programowanie obiektowe: klasy, atrybuty, metody, dziedziczenie, przeciążanie operatorów

  • Pakiety: instalacja, używanie, venv

  • Matematyka: precyzja, liczby losowe, statystyka, liczby zespolone

  • Daty i czas: parsowanie i formatowanie, strefy czasowe

  • Ekstrakcja danych z różnych formatów (JSON, CSV, HTML, SQL)

 3. Zagadnienia wydajnościowe

  • Micro-benchmarking

  • Złożoność obliczeniowa i pamięciowa

  • Pamięć: Architektura RAM, kopiowanie i referencje

  • Techniki pracy z danymi większymi niż ilość RAMu

  • Generatory i Iteratory

  • Triki zwiększające wydajność

 1. Numpy i analiza numeryczna

  • Typy wbudowane i stałe: array, poly1d, nan, inf

  • Import i export danych, serializacja, łączenie

  • Definiowanie tablic: tworzenie, generowanie, opis typu

  • Pseudolosowość: Problematyka, ziarno, sampling, tasowanie

  • Atrybuty: typy danych, kształt, wielkość, rozmiar danych, osie

  • Wybieranie: indeksacja, wycinanie, fancy indexing

  • Iteracja: operacje zwektoryzowane, funkcje uniwersalne, zmiana wymiarów, spłaszczanie

  • Manipulacja: zaokrąglanie, przycinanie, wstawianie, wypełnianie, transpozycja, sortowanie

  • Arytmetyka: operacje arytmetyczne i macierzowe, wyznaczniki

  • Statystyka: ekstrema, wariancja, odchylenie standardowe, średnie, mody, kowariancje, korelacje

  • Logika: operatory, wybieranie, maski, where

  • Trygonometria: funkcje, konwersje, stałe

  • Wielomiany: współczynniki, miejsca zerowe, pierwiastki, dopasowanie wielomianów, arytmetyka, pochodne, całki

 2. Pandas i obróbka danych

  • Konfiguracja biblioteki oraz wyświetlania

  • Import i export danych, serializacja, łączenie

  • Typy danych: Series, DataFrame, SparseArray, Interval, Categorical

  • Daty: frequency, Timestamp, strefy czasowe, Timedelta, DateOffset, Date Ranges

  • Indeksy: numeryczne, alfabetyczne, szeregi czasowe

  • Series: tworzenie, atrybuty, indeksy, slice, wypełnianie, podmiana, usuwanie, arytmetyka, sampling, tasowanie

  • DataFrame podstawy: tworzenie, indeksy, kolumny, slice, wybieranie wartości, locate, at, sampling, tasowanie

  • DataFrame zaawansowane: statystyki, grupowanie, agregacje, join, wykresy

  • Architektura i plany rozwoju Pandas

 3. Matplotlib i wizualizacja

  • Porównanie z Bokeh, Seaborn, Plot.ly

  • Anatomia wykresu i możliwości modyfikacji, dostosowywanie wykresów

  • Proste wykresy, przykłady wykresów

  • Eksport i formaty wyjściowe

  • Praca z wieloma wykresami na jednym obrazku

  • Wykresy: punktowe, liniowe, box, słupkowe, pie, 3D,

  • Stylowanie wykresów