4.2. Dataclass Define Basic

4.2.1. SetUp

>>> from dataclasses import dataclass

4.2.2. Required Fields

>>> @dataclass
... class User:
...   firstname: str
...   lastname: str

4.2.3. Default Fields

>>> @dataclass
... class User:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str = 'admin'

4.2.4. Lists

>>> @dataclass
... class User:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   groups: list[str]

4.2.5. Assignments

Code 4.39. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic Syntax
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Use Dataclass to define class `Point` with attributes:
    a. `x: int` with default value `0`
    b. `y: int` with default value `0`
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj Dataclass do zdefiniowania klasy `Point` z atrybutami:
    a. `x: int` z domyślną wartością `0`
    b. `y: int` z domyślną wartością `0`
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass

  >>> assert isclass(Point), 'Point is not a class'
  >>> assert is_dataclass(Point), 'Point is not a dataclass, add decorator'
  >>> assert hasattr(Point, 'x')
  >>> assert hasattr(Point, 'y')

  >>> Point()
  Point(x=0, y=0)

  >>> Point(x=0, y=0)
  Point(x=0, y=0)

  >>> Point(x=1, y=2)
  Point(x=1, y=2)
"""

from dataclasses import dataclass


# Use Dataclass to define class `Point` with attributes `x` and `y`
# type: type
class Point:
  ...


Code 4.40. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic Flat
* Complexity: easy
* Lines of code: 8 lines
* Time: 3 min

English:
  1. You received input data in JSON format from the API
  2. Using `dataclass` model data to create class `Pet`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Otrzymałeś z API dane wejściowe w formacie JSON
  2. Wykorzystując `dataclass` zamodeluj dane aby stwórzyć klasę `Pet`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

References:
  [1]: https://petstore.swagger.io/#/pet/getPetById

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> import json

  >>> assert isclass(Pet)
  >>> assert is_dataclass(Pet)

  >>> fields = {'id', 'category', 'name', 'photoUrls', 'tags', 'status'}
  >>> assert set(Pet.__dataclass_fields__.keys()) == fields, \
  f'Invalid fields, your fields should be: {fields}'

  >>> data = json.loads(DATA)
  >>> result = Pet(**data)

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  Pet(id=0, category='dogs', name='doggie', photoUrls='img/dogs/0.png',
    tags=['dog', 'hot-dog'], status='available')
"""

from dataclasses import dataclass


DATA = """
{
 "id": 0,
 "category": "dogs",
 "name": "doggie",
 "photoUrls": "img/dogs/0.png",
 "tags": ["dog", "hot-dog"],
 "status": "available"
}
"""


# Using `dataclass` model data to create class `Pet`
# type: type
@dataclass
class Pet:
  ...


Code 4.41. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic Nested
* Complexity: easy
* Lines of code: 8 lines
* Time: 3 min

English:
  1. You received input data in JSON format from the API
  2. Using `dataclass` model `DATA` to create class `Pet`
    a. Leave `category` as `dict`
    b. Leave `tags` as `list[dicts]`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Otrzymałeś z API dane wejściowe w formacie JSON
  2. Wykorzystując `dataclass` zamodeluj `DATA` aby stwórzyć klasę `Pet`
    a. Pozostaw `category` jako `dict`
    b. Pozostaw `tags` jako `list[dicts]`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

References:
  [1]: https://petstore.swagger.io/#/pet/getPetById

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> import json

  >>> assert isclass(Pet)
  >>> assert is_dataclass(Pet)

  >>> fields = {'id', 'category', 'name', 'photoUrls', 'tags', 'status'}
  >>> assert set(Pet.__dataclass_fields__.keys()) == fields, \
  f'Invalid fields, your fields should be: {fields}'

  >>> data = json.loads(DATA)
  >>> result = Pet(**data)

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  Pet(id=0, category={'id': 0, 'name': 'dogs'}, name='doggie',
    photoUrls=['img/dogs/0.png'], tags=[{'id': 0, 'name': 'dog'},
                      {'id': 1, 'name': 'hot-dog'}],
    status='available')
"""

from dataclasses import dataclass


DATA = """
{
 "id": 0,
 "category": {
  "id": 0,
  "name": "dogs"
 },
 "name": "doggie",
 "photoUrls": [
  "img/dogs/0.png"
 ],
 "tags": [
  {
   "id": 0,
   "name": "dog"
  },
  {
   "id": 1,
   "name": "hot-dog"
  }
 ],
 "status": "available"
}
"""


# Using `dataclass` model data to create class `Pet`
# type: type
@dataclass
class Pet:
  ...