Python: Graphical User Interface

Polish

 1. GUI:

  • Problematyka

  • Słownictwo

  • Projektowanie interfejsów

  • Badania Usability

 2. tkinter:

  • Zastosowanie

  • Przegląd możliwości biblioteki

  • Najczęściej wykorzystywane obiekty

  • Projektowanie układu okien

  • Okna dialogowe

  • Obsługa zdarzeń

  • Formularze

  • i10n - Internatcjonalizacja

  • l10n - Lokalizacja

 3. PyGTK:

  • Zastosowanie

  • Przegląd możliwości biblioteki

  • Najczęściej wykorzystywane obiekty

  • Projektowanie Układy okien

  • Okna dialogowe

  • Obsługa zdarzeń

  • Formularze

  • i10n - Internatcjonalizacja

  • l10n - Lokalizacja

 4. PyQT:

  • Zastosowanie

  • Przegląd możliwości biblioteki

  • Najczęściej wykorzystywane obiekty

  • Projektowanie układu okien

  • Okna dialogowe

  • Obsługa zdarzeń

  • Formularze

  • i10n - internacjonalizacja

  • l10n - lokalizacja

 5. PySide2:

  • Zastosowanie

  • Przegląd możliwości biblioteki

  • Najczęściej wykorzystywane obiekty

  • Projektowanie układu okien

  • Okna dialogowe

  • Obsługa zdarzeń

  • Formularze

  • i10n - internacjonalizacja

  • l10n - lokalizacja