Python AI Basics

Polish

 1. Przegląd wybranych technologi AI wspierających programowanie

  • generowanie tekstu (m.in. ChatGPT od OpenAI)

  • generowanie obrazów (m.in. DALL-E od OpenAI)

  • generowanie muzyki

  • Porównanie Copilot, Assistant AI i inne

 2. Technologie AI wspierając programowanie

  • Instalacja pluginu i aktywacja konta

  • Zakładanie konta

  • Generowanie klucza API

  • Limity zapytań

  • Poziomy dostępności

  • Koszt licencji

  • Etyka wykorzystywania AI

 3. Przygotowanie środowiska do pracy i wstęp do programowania

  • Wprowadzenie do języka Python

  • Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska deweloperskiego (IDE)

  • Elementy składni języka programowania: zmienne, komentarze, operatory

  • Wprowadzenie do konsoli Python (REPL), składni, wcięć i standardów

 4. Praca z asystentem AI

  • Chat

  • Objaśnianie kodu

  • Generowanie kodu

  • Refactoring

  • Generowanie testów

  • Generowanie dokumentacji

  • Generowanie commit message

 5. Techniki Code Review i pair programowania z AI

  • Najczęstsze błędy

  • Halucynowanie (w co wierzyć i jak nie dać się oszukać)

  • Układanie odpowiednich zapytań (prompt engineering)

 6. Programowanie w Python

  • Wprowadzenie do podstawowych elementów języka Python

  • Zaawansowane elementy składni Python

  • Wprowadzenie do najważniejszych modułów biblioteki standardowej

  • Przegląd najczęściej wykorzystywanych modułów dodatkowych

 7. Projekt praktyczny

  • Wprowadzenie do projektu

  • Wybieranie odpowiedniego paradygmatu programowania

  • Generowanie kodu za pomocą AI

  • Generowanie testów za pomocą AI

  • Generowanie dokumentacji za pomocą AI

  • Code review kodu napisanego przez AI

  • Odkrywanie wzorców projektowych

 8. Wspólna dyskusja dotycząca Sztucznej Inteligencji

  • Wyzwania etyczne związane z implementacją AI

  • Aspekty prawne wykorzystywania kodu generowanego przez AI

  • Przegląd przypadków zastosowań AI

  • Przyszłość sztucznej inteligencji

  • Kiedy osiągniemy Singularity (AGI)

  • Przyszłość narzędzi deweloperskich wspieranych przez AI

  • Przyszłe języki programowania

  • Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe

  • Perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze AI

  • Dyskusja na temat "czy AI zastąpi zawód programisty"